Til du er flygeklar


HENDER

Eg vil halda deg

varsamt i hendene mine

til du er flygeklar

men ikkje så lenge

at du ikkje tør fly

Eg vil stå her og sjå deg

løfta vengene dine og stiga

og eg vil vera her

så du kan koma tilbake

for å kvila

Men det er fridom du skal søka

og din eigen veg

Hender er berre til låns


Bente Bratlund

23 visninger

© 2020 by Lisbeth Finsådal

  • Black Instagram Icon