top of page

standardvilkår.

standardvilkår anbefalt av norges fotografforbund.

 

Disse standardvilkårene gjelder for alle oppdrag, i bryllup og fotografering av barn og familie, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

 • Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.

 • Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimlig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

 • Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spesifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bilden kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.

 • Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.

 • Fotografens navn skal oppgis ved all offenlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstaning med kr. 2.500,- eks mva.

 • Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstating tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%

 • Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for uførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferinssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

 • Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.

 • Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.

 • Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, men mindere noe annet er avtalt

 • Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hvier av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.  

 

personvern.

ditt personvern er viktig for meg og jeg er  åpen og tydelig når det gjelder de opplysningen jeg innhenter fra dere, og hvordan jeg bruker dem, samt dine rettigheter til å ha kontroll over denne informasjonen. 

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Lisbeth Finsådal. 

Jeg, Lisbeth Finsådal, er behanlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden, samt under møter og fotografering.

Hvis du har spørsmål om personopplysningene eller trenger informasjon om hvordan du for tilgang til eller sletter de opplysningene jeg har lagret om deg, (gjelder også fotografier) ber jeg deg kontakte meg på lfinsadal@gmail.com eller på telefon 41 57 38 28

 

 

 

personopplysninger som behandles.

Jeg samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato - og personnummer, eller opplysninger om personlig betalingskort.

informasjon som innhentes:

 • fornavn og etternavn på oppdragsgivere.

 • navn og alder på personene som skal fotograferes.

 • opplysninger som er relevante i forhold til oppdraget som skal utføres.

 • postadresse, telefonnummer og epostadresse.

 • samtykke for fotografens eget bruk av fotografier, på nett og til annet mulig reklamemateriale. 

hvordan informasjon innhentes.

 • ved å bruke kontaktskjema på nettsiden min får jeg tilgang til den informasjonen som oppgis.

 • ved kontakt på mail eller telefon.

 • under planleggingsmøte/fotografering hvor jeg noterer ned overnevnte informasjon.

 

formålet med informasjonen som innhentes.

Jeg oppretter kontakt og gir relevant informasjon til deg for å kunne tilby deg de tjenestene som passer deg og for å yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir meg. Enkelte opplysninger er helt nødvendig for å kunne levere og fakturere avtalte tjenester og bestillinger. Informasjonen brukes også slik at jeg kan forbrede meg og for å tilpasse din fotografering slik at den blir mest mulig etter dine ønsker. 

 

hvordan lageres informasjonen?

Informasjonen som kommer digitalt lagres i google sin mailbehandler. Informasjonen slettes når informasjonen er urelevant.

Informasjonen lageres også i lokalt arkiv hos meg, Fotograf Lisbeth Finsådal, hvor jeg er eneste ansatte.

Ved fakturering lagres kundeopplysninger i Uni24 regnskapsprogram, mitt regnskapsfirma, NUMERIS Mandal har også tilgang til dette. Her lagres informasjonen i henhold til de krav som settes i regnskapsloven.

De fotografiske verkene lagres på eksterne hardisker for å øke sikkerheten på bevaringen. Bildemateriell lageres i minst 5 år.

 

hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte 

Fotograf Lisbeth Finsådal / lfinsadal@gmail.com

 

utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men jeg kan dele deler av informsjonen med underleverandører når det er hensiktsmessig og nødvendig for å levere produkter til spesifikke kunder. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av meg.

 

rettigheter.

Som bruker av nettsiden min og som kunde har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles.

Du kan kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at jeg ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til peronopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Oppdatert: 26.01.22

bottom of page