Fritt som villblommer


Blåknapp og tiriltunge


Jeg sleit ut et leksikon i strevet med å tyde alle fine og fremmede ord jeg kom over i bøkenes vidløftige verden. Men de ordene jeg virkelig behøvde

for å få menneskehjertene i tale, fant jeg aldri i leksika eller ordbøker. Nei, de grodde fritt som villblommer langs turstien min. Ingen orkideer, men løvetann og sulublom, blåknapp og tiriltunge. Hans Børli

35 visninger

© 2020 by Lisbeth Finsådal

  • Black Instagram Icon